Kontakt

Ekologiczne ciepło

Rozmowa z PIOTREM MURAWSKIM, prezesem oraz TOMASZEM FIERKIEM, członkiem zarządu firmy Qborg – Twój Instalator w Kurowie, gmina Kołbaskowo

 

                        

O tym jak ważne jest ogrzewanie w naszej strefie klimatycznej nie trzeba przekonywać nikogo. O tym, że ceny paliw stałych wciąż rosną i z dużą dozą prawdopodobieństwa będą wciąż wzrastały również wszyscy wiemy. Ale czy istnieje tańsza i bardziej ekologiczna alternatywa dla tradycyjnego ogrze- wania? Ależ oczywiście! Firma Qborg z Kurowa koło Szczecina oferuje w swoim szerokim asortymencie wszystko, czego tylko potrzeba, aby taki stary sys-tem grzewczy wymienić na nowoczesny. Stosunkowo młoda firma, z bogatym doświadczeniem, to strzał w dziesiątkę dla wszystkich tych, którym od dawna już doskwiera wysokość rachunków za ogrzewanie oraz pracochłonna obsługi starych pieców.

Czym zajmuje się firma Qborg?

Piotr
Murawski:
Nasza firma zajmuje się szeroko pojętą techniką grzewczą,
urządzeniami instalacji grzewczych, sanitarnych, montażem pomp ciepła, kotłów gazowych, a także instalacjami rekuperacji. Zajmujemy się także praca- mi ziemnymi, przyłączeniami. Qborg to także serwis wszystkich zainstalowanych przez nas urządzeń.

Serwis urządzeń grzewczych był już tylko naturalną konsekwencją ich montażu.

Od kilku lat rynek wykazuje wyraźne zapotrzebowanie na pompy ciepła, co widać także w waszej ofercie. Czy taki system ogrzewania jest przez panów szczególnie polecany?

P.M.: Moda na pompy ciepła wynikła z problematyczności kotłów stałopalnych, które zostały przez nie praktycznie wy- pchnięte z rynku. Takie pompy ciepła zwiększyły komfort cieplny użytkowników, którzy nie posiadali przyłącza gazowego.

Jak rozumieć pojęcie kotłów stałopalnych?

P.M.: Kocioł stałopalny to nic innego jak piec opalany węglem czy drewnem. Te kotły są rozwiązaniem najmniej ekologicznym i najbardziej absorbującym, jeżeli chodzi o ich użytkowanie. To właśnie takie kotły zostały wyrzucone poza nawias, gdy na rynku pojawiły się pompy ciepła.

Na jakiej zasadzie działa pompa ciepła? 

P.M.: Pompy ciepła można podzielić na pompy powietrzne i gruntowe. To oznacza, że odzyskują one ciepło albo z powietrza albo z gruntu. Energia jest przenoszona za pośrednictwem gazu, który sprężany jest przez sprężarkę do wody w układzie grzewczym.

Jaką popularnością cieszą się pompy ciepła w stosunku do innych produktów, jakie państwo oferujecie?

P.M.: Obecnie sprzedaż pomp ciepła to 70 do nawet 80 procent całej naszej sprzedaży. Nasza firma oferuje kompleksowe instalacje w domach jednorodzinnych, gdzie jedną ze składowych jest właśnie pompa ciepła. Jednak nie tylko te pompy oferujemy, bo nie możemy zapominać o kotłach gazowych, na które wciąż rynek wykazuje zapotrzebowanie, a jest to przecież nie tylko rozwiązanie ekologiczne, ale i ekonomiczne. Staramy się więc i o tym źródle ciepła nie zapominać, mimo iż to właśnie pompy ciepła królują w naszej sprzedaży od kilku ostatnich lat.

Jaka jest historia firmy?

P.M.: Firma powstała w roku 2013, w odpowiedzi na zapotrzebowanie na usługi typu instalacyjnego. Nie ukrywam, że kierowała mną chęć otworzenia swojej firmy, tak aby nie być podporządkowanym innym strukturom nade mną. W ten sposób powstała firma, która na początku montowała systemy grzewcze w domkach jednorodzinnych, montowaliśmy kotły gazowe. Następnie, nadążając   za potrzebami rynku, przekwalifikowaliśmy się na rozwiązania montażu pomp ciepła i rekuperacji. Konsekwencjami tego przekwalifikowania było rozwinięcie działalności o prace ziemne, tak aby być samowystarczalnym. 

Jednak to właśnie do pomp ciepła klienci mogą otrzymać celowe dofinansowanie. Jakiego rzędu i jak można się o nie ubiegać?

Tomasz Fierek: Nasi klienci mogą otrzymać dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” finansowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w kooperacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej, a także z Programu „Moje ciepło” , który jest realizowany ze środków Funduszu Modernizacyjnego. Oba te programy są skierowane do dwóch typów użytkowników. Jeżeli staramy się o dofinansowanie do nowego, niedawno oddanego domu lub domu modernizowanego, w którym zmieniamy źródło ciepła, możemy skorzystać z Programu „Czyste powietrze”. Całościowa kwota, jaką może z tego programu otrzymać inwestor to 135 tysięcy złotych dofinansowania, zakładając, że ulega wymianie źródło ciepła na pompę ciepła. Natomiast program „Moje ciepło” oferuje niższe kwoty dofinansowania, uzależnione od tego czy pompa ciepła zostanie połączona z instalacją fotowoltaiczną. Jeżeli takie połączenie zastosujemy, wówczas możemy otrzymać dofinansowanie rzędu 19 400 złotych. Od 29 września 2023 r. na nowo ruszył również Program „Ciepłe Mieszkanie” dedykowany osobom fizycznym, które chciałyby ubiegać się o wsparcie finansowe na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, tzw „kopciuchów” na odnawialne źródło ciepła dla mieszkania w budynku wielorodzinnym. Tutaj występują, jak w przypadku Programu „Czyste Powietrze”, również 3 progi dofinansowania, a najwyższy wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych. Właściciele lub za- rządcy budynków wielorodzinnych mogą ubiegać się o grant OZE na zakup, montaż, budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub modernizację instalacji odnawialnego źródła 

energii w kwocie do 50% kosztów netto przedsięwzięcia. Dla osób mieszkających w obszarze wiejskim proponujemy skorzystanie z Programu „Energia dla Wsi”, który oferuje dofinansowanie do 50% kosztów.

P.M.: Ale nie zapominajmy o uldze w podatku dochodowym od osób fizycznych, potocznie zwanym PITem, gdzie nasz klient może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Taka ulga ma zastosowanie przez pięć kolejnych lat. Jak widać, każdej osobie spełniającej podstawowe warunki otrzymania dofinansowania jesteśmy w stanie pomóc w jego otrzymaniu.

Wspomniał pan o programie „Czyste powietrze” i o wysokim dofinansowaniu dla beneficjentów. Czy każdy może liczyć na tak dużą dotację do pompy ciepła? 

T.F.: Niestety nie, ponieważ mamy trzy progi dofinansowania w tym programie. Ten trzeci próg to właśnie możliwość uzyskania 100% dofinansowania kwoty netto, czyli tak naprawdę użytkownik, który będzie użytkował to urządzenie w zmodernizowanym domu będzie

musiał pokryć jedynie koszt VATu. Takie wsparcie mogą uzyskać  osoby o najniższych dochodach rocznych. Drugi próg dofinansowania wynosi 70% a trzeci, na który myślę, że każdy może liczyć, to 40%. To są naprawdę duże kwoty. Nasi klienci mogą liczyć na pomoc z naszej strony przy staraniach o taką do- tację. Pamiętać należy, że jest kilka warunków, które użytkownik domu musi spełnić aby dostać takie wsparcie finansowe.

Jakie to są warunki?

T.F.: Przede wszystkim dom musi posiadać księgę wieczystą, a sam dom musi być użytkowany jako mieszkalny. Występuje jeszcze parę innych warunków, które my weryfikujemy, a następnie pomagamy w wypełnieniu dokumentacji i pilnujemy całego procesu otrzymania dofinansowania.

Czy taka pomoc doradcza i przy wypełnianiu wniosku jest odpłatna?

T.F.: Nie, to wszystko robimy w ramach zakupu. Inwestor, który się do nas zgłasza i decyduje się na zakup instalacji właśnie u nas, jest przez nas kompleksowo obsługiwany. Dla nas nie stanowi żadnego problemu wypełnianie takiej dokumentacji, ponieważ robimy to już od lat i mamy w tym zakresie doświadczenie.

P.M.: Osoba, która wypełnia takie dokumenty po raz pierwszy może się w przepisach zgubić. Warunki przyznawania dotacji zmieniają się co jakiś czas, część z naszych klientów otrzymała dofinansowanie jeszcze na zupełnie starych warunkach, część już na totalnie nowych.

Jakich firm urządzenia można nabyć w Qborgu?

P.M.: Są to urządzenia znanych producentów – NIBE, Buderus, Panasonic oraz Daikin. Te firmy są wysoko wyspecjalizowane w produkcji wysokiej klasy urządzeń grzewczych. Wszystkie wymienione przeze mnie firmy są naszymi

partnerami, a my jesteśmy ich przedstawicielem w województwie zachodnio- pomorskim. Te urządzenia nabywamy od firm,  instalujemy i uruchamiamy u inwestora.

Ile pomp w skali roku sprzedajecie i instalujecie?

P.M.: Roczna sprzedaż samych pomp cie- pła to około 120 sztuk. W odniesieniu do naszego województwa, które jest dosyć rzadko zaludnione, to duża cyfra. Nato- miast na południu Polski ten wynik nie byłby już tak zachwycający. Opierając się jednak o nasz zachodniopomorski rynek możemy się pochwalić, że jesteśmy jedną z większych firm specjalizujących się w tego typu usługach. Szeroki wachlarz naszej oferty – od dobrania urządzenia, przez dobranie dofinansowania, montaż tego urządzenia do serwisowania go – stanowi niewątpliwie nasz duży atut.

Jak wygląda serwisowanie urządzeń zainstalowanych przez Qborg?

P.M.: Posiadamy kompletne auto serwi- sowe, co oznacza, że jesteśmy jak najbar- dziej mobilni i dojeżdżamy do klienta. Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy specjalny formularz serwisowy, aby jak najbardziej ułatwić klientowi dostęp do naszych usług. Po wypełnieniu takiego formularza nasz pracownik umawia się z klientem na serwisowanie urządzenia. Podczas wizyty serwisowej sprawdzana jest poprawność działania urządzenia,

 

jego ustawienia. Samo urządzenie ma wbudowaną pamięć roczną swojego cyklu pracy, co zdecydowanie ułatwia określenie przyczyny usterki. Pamiętać należy o tym, że taki serwis powinien się odbywać raz w roku. Podczas takiego serwisu korygujemy ustawienia, sprawdzamy szczelność połączenia, czy nie ma wycieków w układach hydraulicznych, w układach chłodniczych, sprawdzamy czy w układzie elektrycznym nie ma spięć. Po wykonaniu takiego serwisu klient otrzymuje protokół z wykonanych czynności, więc wie dokładnie co zostało wykonane.

Czy takie działania serwisowe są od- płatne?

P.M.: Mamy tak zwany serwis eksploatacyjny, który polega na tym, że od momentu instalacji urządzenia przez pięć kolejnych lat każda naprawa sprzętu jest wykonywana bezpłatnie. Ale warunkiem takich bezpłatnych napraw jest dokonywanie rokrocznych przeglądów serwisowych, o których już wspominałem, a które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Te roczne przeglądy serwisowe są wykonywane odpłatnie.

A czy firma Qborg – Twój Instalator została wyróżniona w jakiś   sposób za swoją działalność?

P.M.: Oczywiście, mamy na swoim koncie kilka wyróżnień. W 2020 roku otrzymaliśmy pierwsze miejsce, a w 2022 roku otrzymaliśmy wyróżnienie od firmy NIBE w konkursie za najlepsze realizacje montażowe dla domów jednorodzinnych. 

Jest to dla nas tym cenniejsze wyróżnienie, że otrzymaliśmy je od naszego partnera, którego urządzenia montujemy. W tym roku otrzymaliśmy nominację oraz wyróżnienie w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w konkursie

„Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego 2023” organizowanego przez Pół- nocną Izbę Gospodarczą w Szczecinie. Na swoim koncie mamy jeszcze kilka mniejszych sukcesów i nagród, ale tymi się podzielimy.

A kto najczęściej jest państwa klientem?

P.M.: Nasi klienci to ludzie świadomi korzyści, jakie wynikają z zamontowania nowoczesnych źródeł ciepła. Są to ludzie, którzy chcą coś zmienić w swoim życiu, którzy chcą porzucić palenie w piecach węglem czy też drewnem, chcą zrezygnować z przestarzałych technologii. Nasi klienci chcą zdecydowanie poprawić komfort swojego życia, głównie w domach jednorodzinnych. Nasza oferta jest skierowana głównie do osób budujących swoje wymarzone domy, bo przecież wykonujemy kompleksowo wszystkie instalacje – od wszystkich przyłączy do domu, poprzez wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, systemu wentylacji mechanicznej czyli rekuperacji, do montażu pompy ciepła bądź kotła gazowego. Ale naszym klientem są także przedsiębiorcy, którzy chcą zoptymalizować koszty swojego ogrzewania w budynkach przemysłowych. W wyniku wzrostu kosztów energii zainstalowanie nowoczesnych systemów grzewczych bardzo szybko się amortyzuje. Nie zapominamy też o rolnikach, którzy również stanowią naszych klientów w momencie, kiedy potrzebują energii cieplnej do większych powierzchni a także do swoich domów.

Jakie plany na przyszłość ma firma Qborg?

P.M.: Nasze plany na przyszłość są niezwykle ambitne, ponieważ jesteśmy młodym zespołem. Jesteśmy obecnie na etapie wykańczania siedziby w Kurowie, niedaleko Szczecina, gdzie znajdować się będzie tzw. showroom. Jest to duży obiekt biurowo-magazynowy. 

Dziękuję za rozmowę.

P.M.: My również dziękujemy.

Qborg realizacje

Skontaktuj się z nami

Napisz, w czym możemy Ci pomóc, a my wrócimy do Ciebie z gotowymi rozwiązaniami. Zrobimy wszystko, żeby sprawnie odpowiedzieć na Twoje potrzeby i dopasować możliwie najlepsze rozwiązania.