NIBE F1245 PC Gruntowa pompa ciepła

55 165,50 59 409,00  z 23% VAT

Z montażem taniej o 15%
 • Zintegrowana funkcja chłodzenia pasywnego
 • Wysoki współczynnik sprawności (COP)
 • Moc grzewcza: 5-10 kW
 • Kolorowy wyświetlacz, z czytelnym menu w języku polskim
 • Wysuwany moduł chłodniczy, co ułatwia transport i serwis urządzenia
 • Zdalne sterowanie przez Internet (NIBE Uplink), system BSM (MODBUS 40)
 • Programowanie czasowe (ogrzewanie, ciepła woda, wentylacja, chłodzenie pasywne)
 • Port USB do aktualizacji oprogramowania i przesyłu danych
 • Zintegrowany zbiornik ciepłej wody, wykonany z przyjaznej środowisku izolacji z tworzywa sztucznego, redukującej straty ciepła do minimum
 • Niski poziom ciśnienia akustycznego
 • Elektroniczne pompy obiegowe, z płynną regulacją prędkości, zapewniające optymalny przepływ czynnika grzewczego
 • Zintegrowana grzałka elektryczna
 • Elegancki, ponadczasowy wygląd
Wyczyść
SKU: N/A Kategorie: , , Tagi: , , , , , , , ,
Opis
Dodatkowe informacje

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA

Gruntowe pompy ciepła pobierają energię z gruntu za pomocą wymiennika gruntowego, tzw. dolnego źródła, przez który przepływa niezamarzająca ciecz. Najczęściej wykorzystywanym źródłem ciepła w instalacjach z pompami ciepła jest grunt, skała, woda gruntowa i woda powierzchniowa. Gruntowe pompy ciepła służą do ogrzania domów jednorodzinnych, a także dużych obiektów. Dostępne są jako jednostki dwufunkcyjne z wbudowanym zbiornikiem wody użytkowej oraz jako jednostki jednofunkcyjne – bez zbiornika. Bogata oferta akcesoriów daje ogromne możliwości poszerzania funkcji systemu z gruntową pompą ciepła ponad te podstawowe, a także konfiguracji systemu z dodatkowymi urządzeniami grzewczymi. Posiadacze systemu gruntowego źródła ciepła mają zapewnioną energię cieplną na wiele lat, ze względu na bardzo dobre parametry eksploatacyjne i niezależność od zmian temperatury zewnętrznej. O ile tylko wydajność źródła ciepła (np. gruntu) i pompa są właściwie dobrane do potrzeb ogrzewanego budynku, to nawet przy temperaturach zewnętrznych -25oC system będzie pracować prawidłowo. Właściwy dobór i zwymiarowanie kolektora dolnego źródła jest więc jednym z podstawowych i najważniejszych warunków prawidłowej pracy pompy ciepła.

Umieszczona w pompie ciepła pompa obiegowa wymusza obieg czynnika roboczego, który odbiera ciepło z kolektora poziomego, sond głębinowych, wody powierzchniowej lub gruntowej (przez pośredni wymiennik). Następnie czynnik roboczy transportuje odebraną energię do parownika pompy ciepła (wymiennik płytowy). Tam przekazuje ciepło czynnikowi chłodniczemu, który odparowuje i sprężony przez sprężarkę uzyskuje wysoką temperaturę. Czynnik chłodniczy w postaci sprężonego gazu przechodzi do skraplacza, gdzie oddaje energię do układu grzewczego (instalacja grzewcza/podgrzewacz wody). W skraplaczu gaz ulega skropleniu i w postaci ciekłej dopływa do zaworu rozprężnego, w którym następuje redukcja ciśnienia, a wraz z nim temperatury. Ochłodzony czynnik wpływa do parownika zamykając cykl pracy. Natomiast schłodzony w parowniku czynnik roboczy dolnego źródła wraca do gruntu, odzyskuje z niego energię i cały proces rozpoczyna się od nowa.

Decyzja o zakupie pompy ciepła NIBE pozwala obniżyć zużycie energii na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody nawet o 80%, w odniesieniu do tradycyjnych systemów grzewczych. Właśnie o tyle niższe mogą być Twoje rachunki za ogrzewanie!

KOSZT UŻYTKOWANIA GRUNTOWEJ POMPY CIEPŁA NIBE

Roczny koszt ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej dla domu o powierzchni użytkowej 150 m2, zlokalizowanego w centralnej Polsce, o zapotrzebowaniu na ciepło 50 W/m2 (7,5 kW), zamieszkiwanego przez 4-osobową rodzinę, wynosi średnio 2 160 zł. Jest to roczny koszt energii elektrycznej zużytej przez gruntową pompę ciepła NIBE F1255, w tym budynku.

Pompy ciepła mogą pobierać energię cieplną z wielu różnych źródeł. Termin „geotermia” używany jest do kilku źródeł ciepła: gruntu, wód gruntowych i powierzchniowych zbiorników wodnych. Wybór źródła zależy od miejsca usytuowania budynku, który ma być ogrzewany w ten sposób, a także od czynników takich, jak zapotrzebowanie na energię, obecny system ogrzewania oraz rodzaj gruntu, na którym stoi budynek.

Wykorzystanie gruntu, wody gruntowej, wody w zbiornikach wodnych jako źródła ciepła

Wierzchnia warstwa gruntu – kolektor gruntowy poziomy

W czasie lata energia słoneczna jest akumulowana przez powierzchnię ziemi. Ciepło odbierane jest z gruntu za pomocą rur z tworzyw sztucznych, zakopanych w ziemi (20-40 cm poniżej głębokości przemarzania dla lokalnej strefy). Układ ten nazywany jest poziomym kolektorem gruntowym. W kolektorze, w zamkniętym obiegu, krąży przyjazny dla środowiska, niezamarzający płyn, który odbiera ciepło z gruntu i przekazuje je do pompy ciepła. Wykorzystanie tej energii na cele grzewcze jest przykładem praktycznego rozwiązania kwestii ogrzewania budynku usytuowanego na dużej działce. Największą ilość energii można uzyskać z gruntów o wysokiej zawartości wody

Odwierty – sondy pionowe

W głęboko położonych warstwach gruntu lub skał gromadzi się ciepło, które praktycznie zachowuje stałą temperaturę przez cały rok. Sondy pionowe, zwane też pionowym kolektorem gruntowym, to rury z tworzywa sztucznego umieszczone w pionowych odwiertach, których głębokość i ilość zależy od mocy grzewczej pompy ciepła. Wykorzystanie ciepła pochodzącego z gruntu lub skał jest bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska sposobem ogrzewania
każdego rodzaju budynków, zarówno dużych, jak i małych, prywatnych i publicznych. Koszt inwestycji jest stosunkowo wysoki, ale w zamian uzyskujemy niezawodną, energooszczędną formę ogrzewania o niezwykle długim okresie działania. Kolektor zajmuje niewielką przestrzeń i można go zainstalować nawet na małych działkach.

Kolektor w zbiornikach wodnych

Jeżeli budynek mieści się w pobliżu zbiornika lub cieku wodnego można pozyskać energię cieplną z wody powierzchniowej. Zazwyczaj do tego celu wykorzystuje się kolektor gruntowy zatapialny – osadzony na dnie zbiornika.

Woda gruntowa

Wody gruntowe są również dobrym źródłem energii, gdyż cały rok utrzymują temperaturę pomiędzy 4, a 12oC. Pompa ciepła pobiera zmagazynowaną energię słoneczną z wód gruntowych. Zwykle używa się jednej studni do poboru wody (czerpalna) i drugiej do jej zrzutu (chłonna). Warunkiem zastosowania studni głębinowych do zasilania pomp ciepła jest odpowiedni wydatek ujęcia [m3/h] oraz odpowiedni skład fizykochemiczny wody. Pompy ciepła pracując w układzie z wodą gruntową osiągają najwyższe współczynniki sprawności, ze
względu na wysoką temperaturę źródła ciepła.

NIBE F1245 PC to gruntowa pompa ciepła, pracująca w systemie solanka/woda, z wbudowanym modułem chłodzenia pasywnego, zaprojektowana do oszczędnego i ekologicznego ogrzewania domów jedno- i wielorodzinnych. Urządzenie wyposażone jest w wężownicowy zbiornik ciepłej wody ze stali nierdzewnej o pojemności 180 litrów, energooszczędne elektroniczne pompy obiegowe z płynną regulacją prędkości oraz grzałkę elektorczną o mocy 9 kW.

Pompa ciepła F1245 PC może współpracować z każdym rodzajem niskotemperaturowej instalacji grzewczej, np. grzejnikami, klimakonwektorami lub ogrzewaniem podłogowym. Model dostosowany jest do współpracy z różnymi modułami i akcesoriami, zapewniając realizację dodatkowych funkcji, takich jak: wentylacja, chłodzenie aktywne, ogrzewanie wody basenowej, zasilanie kilku obiegów grzewczych, sterownie przez Internet i system BSM.

Wszystkie informacje na temat statusu urządzenia, czasu pracy i odczytywanych temperatur dostępne są na kolorowym wyświetlaczu sterownika, wbudowanego w pompie ciepła.

Moc kW

10 kW, 6 kW, 8 kW, 12 kW, 17 kW, 15 kW

Możesz lubić także…