Kontakt

Montaż pomp ciepła - niezbędne umiejętności instalatora


Instalacja systemu grzewczego wymaga umiejętności, szkolenia i dobrego zrozumienia całego systemu grzewczego. Różnorodność rozwiązań grzewczych oznacza, że ​​instalatorzy muszą zidentyfikować i opanować wiele parametrów oraz różne technologie. Potrzeby grzewcze są inne dla prywatnego domku, budynku wielorodzinnego, biurowca handlowego czy budynku przemysłowego. Inne parametry to: poziom ocieplenia budynku, rozwój istniejących lokalnych sieci energetycznych, dostępność energii zdekarbonizowanej i lokalne odnawialne źródła energii. A także strefa klimatyczna, w której zlokalizowany jest budynek oraz możliwości finansowe właściciela.

Biorąc pod uwagę te informacje, instalator pomp ciepła i systemów grzewczych odgrywa kluczową rolę w doradztwie klienta i ukierunkowania go na najlepiej dopasowaną technologię grzewczą. Po dokonaniu wyboru urządzenia grzewczego instalatorzy są odpowiedzialni za właściwe ustawienia i optymalizację instalacji grzewczej (tzw. wymiarowanie). Wiąże się to z analizą potrzeb grzewczych budynku, w tym dokładne obliczenie wielkości grzejników lub ogrzewania podłogowego, która jest potrzebna do konkretnego projektu. To samo dotyczy równoważenia hydraulicznej instalacji grzewczej, tj. optymalizacji dystrybucji podgrzewania wody w systemie. Operacja ta ma na celu zapewnienie prawidłowej temperatury wewnętrznej przy optymalnej efektywności energetycznej i wymaga czasu, podczas procesu instalacji.

Przez cały cykl życia ogrzewania urządzeń, instalatorów i konserwatorów interweniować będą również technicy i serwis pomp ciepła. Będą oni naprawiać urządzenia w przypadku awarii, a także wykonywać okresowe kontrole.

Warto wiedzieć

Okresowe kontrole są uruchamiane przez krajowe
wymagania. Co najmniej jeden roczny przegląd
system ogrzewania jest ogólnie zalecany.
Dodatkowo w przypadku pomp ciepła regulacja F-gazowa
nakłada okresowe kontrole szczelności w zależności od
rodzaj i ilość czynnika chłodniczego.

Nowe umiejętności instalatorów dla nowych technologii

Instalatorzy posiadający kwalifikacje do instalowania konwencjonalnych urządzeń grzewczych będą potrzebować dodatkowych umiejętności, przystosowanych do wykorzystania energii odnawialnej. Co to oznacza? Chodzi między innymi o elektryfikację, czynniki chłodnicze, hybrydyzację, gazy dekarbonizowane i cyfryzację – zgodnie z przyjęciem planu Komisji Europejskiej REPowerEU, który zakłada szybszy rozwój odnawialnych źródeł energii. Instalatorzy urządzeń grzewczych będą coraz częściej pracować z urządzeniami zasilanymi energią odnawialną, takimi jak pompy ciepła. Ponadto instalatorzy będą musieli zostać przeszkoleni i certyfikowani do pracy z czynnikami chłodniczymi.

Wraz z elektryfikacją ciepłownictwa i rozpowszechnieniem pomp ciepła, hybrydyzacją i rozpowszechnieniem, „zielone gazy” będą odgrywać kluczową rolę w dekarbonizacji budynków, zwłaszcza w budynkach istniejących. Hybrydy to system urządzeń, który łączy co najmniej dwa różne źródła energii i których działanie jest zarządzane przez jedną kontrolę. Dzięki temu są bardzo wydajne, elastyczne i nadają się do różnych sytuacji. Te rozwiązania wymagają od instalatora określenia w każdej sytuacji, jakie technologie i źródła energii łączyć oraz równoważyć.

Umiejętności technologiczne instalatora

Wraz z wprowadzeniem inteligentnych urządzeń grzewczych, umiejętności instalatora obejmują więcej konfiguracji technologicznych. „Instalacja smart” obejmuje elementy oddziałujące na energię na miejscu i poza nim oraz z innymi urządzeniami budynku, na przykład za pośrednictwem smartfonów. Producenci urządzeń skłaniają się również w kierunku rozwiązań typu „plug and play” i cyfrowego (w tym zdalnego) wspierania konserwacji. Ułatwia to instalację i konserwację urządzeń, ale wymaga również dobrej znajomość produktów cyfrowych. Wszystkie te elementy prowadzą do fundamentalnej konkluzji: umiejętności instalatorów muszą być wysokie i na bieżąco rozwijane.

Certyfikaty i szkolenia instalatora pomp ciepła

Chociaż edukacja i szkolenie zawodowe są w Europie obowiązkiem krajowym, a nawet regionalnym, działanie na szczeblu UE może odegrać ważną rolę we wspieraniu rozwoju umiejętności instalatorów i konserwatorów profesjonalistów. Oto kluczowe wymagania wobec profesjonalnych instalatorów pomp ciepła:

  • Europejski System Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła (EUCERT). Jest to program ogólnoeuropejski, który pozwala na uzyskanie certyfikatu na poziomie europejskim dla instalatorów pomp ciepła. Aby zdobyć ten certyfikat, konieczne jest przedstawienie doświadczenia zawodowego, odbycie 40-godzinnego szkolenia teoretyczno-praktycznego oraz zdanego egzaminu. Polska Organizacja Rozwoju technologii Pomp Ciepła prowadzi szkolenia EUCERT w Polsce, a certyfikat jest ważny przez trzy lata.
  • Certyfikat OZE. Instalator pomp ciepła może także zdobyć certyfikat, potwierdzający kwalifikacje zgodnie z ustawą o OZE. Aby to zrobić, musi posiadać odpowiednie wykształcenie lub udokumentowane doświadczenie zawodowe. Jak i odbyć szkolenie podstawowe i zdać egzamin u organizatora akredytowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikat OZE jest ważny przez pięć lat.
  • Certyfikat F-gazowy. Dla pomp ciepła na czynnik chłodniczy z grupy HFC o odpowiednim napełnieniu konieczny jest także certyfikat F-gazowy. Jego brak może wiązać się z karą administracyjną dla wykonawcy i zleceniodawcy. Warto sprawdzić, które pompy ciepła obejmuje ustawa F-gazowa.

Podsumowując nasz artykuł na temat kwalifikacji i umiejętności instalatora pomp ciepła: do instalacji pomp ciepła konieczne są niezbędne uprawnienia i certyfikaty. Są nimi: certyfikat EUCERT, certyfikat OZE oraz certyfikat F-gazowy w przypadku pomp na czynnik chłodniczy z grupy HFC. Przestrzeganie tych wymogów jest ważne zarówno dla bezpieczeństwa, jak i zgodności z obowiązującymi przepisami.

Zapoznaj się z certyfikatami Qborg – certyfikaty. Skonsultuj z nami bezpłatnie Twój projekt instalacji systemu grzewczego w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim.


Skontaktuj się z nami

Napisz, w czym możemy Ci pomóc, a my wrócimy do Ciebie z gotowymi rozwiązaniami. Zrobimy wszystko, żeby sprawnie odpowiedzieć na Twoje potrzeby i dopasować możliwie najlepsze rozwiązania.