Pompy ciepła

1 2 3 6

Pompy ciepła to bardzo popularne urządzenia, wykorzystujące energię odnawialną. Niezależnie od tego, czy budynek przechodzi remont, czy jest stawiany od nowa, zawsze można skorzystać z tego innowacyjnego rozwiązania skutecznie ogrzewającego dom.

Pompy ciepła rodzaje

Wyróżniamy trzy główne rodzaje pomp ciepła, ze względu na źródło poboru ciepła, tzn. gruntowe, powietrzne i wodne.

Pompę gruntową warto wybrać przed wybudowaniem domu, kiedy nieruchomość dopiero powstaje i można równocześnie wybudować instalację do pobierania ciepła z gruntu. Otrzymane w ten sposób ciepło można wykorzystać zarówno do podgrzania wody użytkowej, jak i ogrzania całego budynku.

Pompy gruntowe są niezwykle popularną instalacją, ponieważ charakteryzują się wysoką efektywnością działania. Oznacza to, iż mogą stanowić jedyne źródło ogrzewania budynku. Niestety pompy gruntowe posiadają także wady. Jedną z nich jest potrzeba wybudowania wymiennika. W przypadku wymiennika poziomego trzeba poświęcić dużą powierzchnię działki, natomiast w przypadku sond pionowych trzeba zrobić głębokie wiercenia, niemniejsze niż 100 metrów. Gruntowe pompy ciepła nie zawsze są więc możliwe do zamontowania.

Powietrzne pompy ciepła nie wymagają poniesienia zbyt wysokich kosztów na początku inwestycji, w związku z czym popularność tego urządzenia rośnie wykładniczo. Źródłem ciepła jest w tym przypadku, zgodnie z nazwą, powietrze pobrane z zewnątrz. Wyróżniamy dwa typy transportowania powietrza: do wewnątrz lub do obiegu grzewczego, gdzie znajduje się już gorąca woda.

Zaletą pompy powietrznej jest to, że działa w każdych warunkach i można z niej korzystać wszędzie, bez potrzeby budowania jakichkolwiek dodatkowych instalacji. Istotną wadą tego typu pomp cieplnych jest natomiast to, że nieruchomość mimo wszystko i tak musi posiadać inne, dodatkowe źródło ogrzewania. Jest ono z jednej strony wspomagaczem pompy ciepła, a z drugiej jej zastępcą, gdy wystąpi duża różnica temperatur i pompa ciepła przestanie działać. Najlepszym dodatkowym źródłem ciepła jest ogrzewanie podłogowe.

Pompa wodna to trzeci rodzaj pompy, który charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością energetyczną. Badania wskazują, że jest ona nawet większa niż w przypadku pomp gruntowych. Źródłem ciepła dla pompy wodnej jest woda płynąca. Takie urządzenie jest bardzo innowacyjne i popularne, dzięki temu, że może stanowić jedyne źródło ciepła w nieruchomości. Do wad należą spore koszty inwestycyjne.

Obecnie na rynku występują także hybrydowe pompy ciepła, stanowiące kombinacje energii pochodzącej ze źródła tradycyjnego oraz odnawialnego.

Pompa ciepła powietrze woda

Powietrze z zewnątrz można wykorzystać dwojako – z jednej strony jako źródło do ogrzania nieruchomości zimą, a z drugiej jako klimatyzację latem. Nawet w czasie ujemnych temperatur za oknem, powietrze zawiera jakieś ciepło. Zadaniem pompy typu powietrze-woda jest więc jego odebranie i wykorzystanie do ogrzania bądź ochłodzenia domu oraz produkcji c.w.u. (ciepłej wody użytkowej).

Pompy ciepła powietrze/woda mają tę zaletę, że do ich zamontowania i używania nie potrzeba budować dolnego źródła, np. w postaci kolektora gruntowego czy pionowych sond. Oprócz tego pompy tego typu działają nawet wtedy, gdy temperatura za oknem spadnie do -25 stopni Celsjusza. Powietrzne pompy ciepła są idealną alternatywą dla gruntowych pomp ciepła, w przypadku, kiedy konsument nie posiada wystarczająco dużej działki i tym samym możliwości zainstalowania wymiennika gruntowego. Pompa ciepła powietrze-woda sprawdzi się także w przypadku, gdy użytkownik pragnie obniżyć koszty ogrzewania domu.

Koszt pompy ciepła

Koszty ponoszone na zamontowanie pompy ciepła zależą od wielu różnych czynników, takich jak: producent, koszty transportu, rodzaj zakupionej pompy czy inne dodatkowe koszty. Bardzo tanim rozwiązaniem, choć nieco mniej efektywnym od gruntowych, jest zamontowanie powietrznej pompy ciepła. Gruntowe instalacje są skuteczniejsze, ale kosztują więcej ze względu na potrzebę wykonania odwiertów. Niezależnie od tego, jaką pompę ciepła zamontuje użytkownik, każda się zwróci, dzięki obniżeniu rachunków za ogrzewanie, ale niestety niektóre zrobią to szybciej od innych.

Filtruj po cenie

Najczęściej kupowane

Pokaż kategorie i filtry