Qborg Serwis

Qborg Serwis – wybierz doświadczenie

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem zarówno w montażu jak i serwisie. Wykonujemy uruchomienia pomp ciepła i kotłów gazowych. Świadczymy usługi serwisowe zarówno gwarancyjne jak i pogwarancyjne. Zajmujemy się obsługą dużych obiektów jak i pojedynczych urządzeń. 

Posiadamy wszelkie uprawnienia

 • F-Gaz
 • Gazowe eksploatacyjne i dozorowe
 • Energetyczne do 1kV eksploatacyjne i dozorowe
 • Ciepłownicze 
 • Pompy Ciepła UDT
 • Portpc 
 • Odnawialnych źródeł energii UDT 

Jesteśmy autoryzowanym serwisem firm:

Certyfikaty potwierdzają nasze umiejętności i fachową wiedzę

Jesteśmy wyposażeni w szereg specjalistycznych urządzeń  diagnostycznych, pomiarowych, do prac instalacyjnych , chłodniczych, gazowych elektrycznych itp

Potrzebujesz serwisu Twojej pompy ciepła lub kotła gazowego? Postaw na profesjonalistów!

Jesteśmy wyposażeni w szereg specjalistycznych urządzeń  diagnostycznych, pomiarowych, do prac instalacyjnych , chłodniczych, gazowych elektrycznych itp.

Sprawdź szczegóły profesjonalnego serwisu Qborg


Pompy ciepła

Zalety serwisu pompy ciepła?

 •  utrzymanie gwarancji urządzenia;
 •  zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa użytkownikom;
 •  zwiększenie żywotności instalacji;
 •  niezawodna i efektywna pracę urządzenia;
 •  wyższa wydajność;
 •  dobranie temperatury, która w pełni odpowiada potrzebom użytkowników;
 •  zmniejszenie kosztów ogrzewania.

Co obejmuje przegląd pompy ciepła?

Coroczny serwis pompy ciepła leży przede wszystkim w interesie użytkownika. W trakcie przeglądu oceniamy efektywność urządzenia, czyli czy ustawienia na regulatorze są odpowiednie do instalacji i odpowiadają użytkownikowi, czy też nie należy zmienić któregoś parametru, aby pompa ciepła pracowała jeszcze oszczędniej. W protokole przeglądu jest lista czynności jakie powinien wykonać serwisant podczas przeglądu. Prace serwisowe przebiegają w większości przypadków w podobny sposób niezależnie od rodzaju czy modelu urządzenia.

Przegląd pompy ciepła obejmuje między innymi

 • kontrolę szczelności układu chłodniczego urządzenia;
 • kontrolę ciśnienia w instalacji grzewczej i dolnego źródła ciepła;
 • kontrolę poprawności działania zaworów bezpieczeństwa;
 • czyszczenie filtrów skośnych, separatorów zanieczyszczeń, filtrów magnetycznych 
 • kontrola działania podzespołów pompy ciepła (grzałki elektrycznej, zabezpieczeń zaworów przełączających, pomp obiegowych);
 • sprawdzenie stosunku czasu pracy sprężarki do ilości uruchomień
 • sprawdzenie zawilgocenia czynnika chłodniczego;
 • kontrolę czujników i bezpieczników;
 • kontrolę podłączeń elektrycznych
 • sprawdzenie poprawności działania przeponowych naczyń wzbiorczych c.o., wody użytkowej i dolnego źródła
 • kontrola i czyszczenie lameli parownika (jednostki zewnętrznej)
 • sprawdzenie historii wszystkich błędów w regulatorze podczas pracy pompy ciepła

Po przeglądzie pompy ciepła jest sporządzany protokół w postaci raportu z wykonanych czynności, który zostaje u klienta.


Serwis kotła gazowego

Zalety serwisu kotła gazowego

Kocioł gazowy jest to urządzenie, które pracuje codziennie. W zależności od warunków, w jakich funkcjonuje, może ulegać różnym awariom. Również niektóre jego elementy, jak elektrody, uszczelki ulegają zużyciu i należy je co jakiś czas wymieniać. 

Dokonując corocznych przeglądów można w optymalnym czasie zdiagnozować i usunąć nawet najdrobniejsze nieprawidłowości. Koszt takich napraw jest dużo niższy niż koszt usunięcia poważnej usterki, której pojawienie się jest znacznie bardziej prawdopodobne w przypadku długo nie serwisowanych urządzeń. Urządzenia gazowe pracują efektywnie tylko w przypadku, gdy są odpowiednio wyregulowane.

Co obejmuje przegląd kotła gazowego?

Coroczny serwis daje gwarancję, że wszystkie parametry są ustawione prawidłowo i kocioł będzie pracował wydajnie. Dużo ważniejsze jest jednak to, że można uniknąć wielu niebezpieczeństw między innymi potencjalnego kontaktu z trującym tlenkiem węgla.

Każde urządzenie mimo swej niezawodności pracuje w optymalnych warunkach w sposób bezawaryjny tylko przy właściwym serwisowaniu. 

Celem przeglądu jest utrzymanie urządzeń w najwyższej sprawności i zapewnienie bezawaryjnej eksploatacji w długim okresie czasu. Dlatego też producenci gazowych urządzeń grzewczych zalecają coroczne wykonywanie przeglądów serwisowych.

Przegląd kotła gazowego obejmuje między innymi

 • Czyszczenie wymiennika ciepła. 
 • Czyszczenie elektrody jonizującej i zapłonowej. Czyszczenie syfonu kondensatu.
 • Sprawdzanie szczelności instalacji gazowej, w obrębie kotłowni. 
 • Czyszczenie filtrów skośnych, separatorów cząstek stałych i magnetycznych. 
 • Analiza spalin.
 • Kontrola ciśnienia zbiornika przeponowego. 
 • Kontrola poprawności działania zaworów bezpieczeństwa na c.o. i wodzie użytkowej
 • Kontrola poprawności działania urządzenia. 
 • Kontrola anody w zasobniku

Po przeglądzie kotła gazowego sporządzany jest protokół w postaci raportu z wykonanych czynności, który zostaje u klienta.


Obsługa obiektów

Opieka serwisowa kotłowni, pompowni i węzłów cieplnych

Prowadzimy opiekę serwisową zarówno małych jak i dużych kotłowni, pompowni bądź węzłów cieplnych. Okresowe comiesięczne przeglądy, które przeprowadzamy na takich obiektach pozwalają zapobiec większym awariom, dzięki czemu możemy uniknąć przerw w dostawie ciepła lub ciepłej wody. Również okresowe przeglądy szczelności instalacji gazowych, które wykonujemy, zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom i użytkownikom. Współpracujemy ze spółdzielniami mieszkaniowymi i wspólnotami.

Gwarantujemy reakcję na zgłoszenia w przeciągu 24h

Coroczny serwis daje gwarancję, że wszystkie parametry są ustawione prawidłowo i kocioł będzie pracował wydajnie. Dużo ważniejsze jest jednak to, że można uniknąć wielu niebezpieczeństw między innymi potencjalnego kontaktu z trującym tlenkiem węgla.

Każde urządzenie mimo swej niezawodności pracuje w optymalnych warunkach w sposób bezawaryjny tylko przy właściwym serwisowaniu. 

Celem przeglądu jest utrzymanie urządzeń w najwyższej sprawności i zapewnienie bezawaryjnej eksploatacji w długim okresie czasu. Dlatego też producenci gazowych urządzeń grzewczych zalecają coroczne wykonywanie przeglądów serwisowych.

Przegląd kotła gazowego obejmuje między innymi

 • Czyszczenie wymiennika ciepła. 
 • Czyszczenie elektrody jonizującej i zapłonowej. Czyszczenie syfonu kondensatu.
 • Sprawdzanie szczelności instalacji gazowej, w obrębie kotłowni. 
 • Czyszczenie filtrów skośnych, separatorów cząstek stałych i magnetycznych. 
 • Analiza spalin.
 • Kontrola ciśnienia zbiornika przeponowego. 
 • Kontrola poprawności działania zaworów bezpieczeństwa na c.o. i wodzie użytkowej
 • Kontrola poprawności działania urządzenia. 
 • Kontrola anody w zasobniku

Opiniowanie i diagnostyka oraz obsługa obiegów jest wyceniana indywidualnie

Po przeglądzie kotła gazowego sporządzany jest protokół w postaci raportu z wykonanych czynności, który zostaje u klienta.

Potrzebujesz serwisu Twojej pompy ciepła lub kotła gazowego? Postaw na profesjonalistów!

Jesteśmy wyposażeni w szereg specjalistycznych urządzeń  diagnostycznych, pomiarowych, do prac instalacyjnych , chłodniczych, gazowych elektrycznych itp.